Увага!
Thanks for the comment. Check your email and confirm your comment by clicking on a link to it was added.

Що означають поняття ФОП, СПД, ТОВ та інші?

Практично щодня кожному з нас доводиться стикатися з різноманітними абревіатурами, що позначають певні організаційні форми та види суб’єктів господарювання, діяльність яких передбачена українським законодавством. Часом подібні скорочення використовуються невідповідно до справжнього їхнього значення, через що виникає плутанина, ускладнюється пошук потрібної інформації, з’являються інші труднощі.

У зв’язку з цим ми підготували стислі пояснення до найбільш популярних в українському інфопросторі скорочень, що слугують для позначення тих чи інших організаційно-правових підприємницьких форм. Серед іншого, не оминули ми і некоректних, на нашу думку, скорочень, які з певних причин почали активно використовуватися для позначення деяких організаційних форм підприємництва за минулих часів, та так і залишилися у словнику пересічного українця.

ФОП (фізична особа-підприємець)

ФОП (фізична особа-підприємець) – за цією абревіатурою ховається фізична особа (яка може мати українське громадянство, іноземне чи не мати його взагалі), що має повну цивільну дієздатність та здійснила реєстрацію відповідно до чинного законодавства України. При цьому займатися підприємницькою діяльністю така особа повинна виключно від власного імені, не створюючи юридичну особу.

В якості альтернативи ФОП часто у просторіччі використовують такі абревіатури, як СПД, СПД ФО, ПП тощо, однак, у зв’язку з тим, що п’ята глава чинного Цивільного кодексу, а також більшість інших законодавчих актів, що здійснюють регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб, регламентують використання поняття «фізична особа-підприємець», для позначення якого найбільш доцільною є абревіатура ФОП.

СПД (суб’єкт підприємницької діяльності)

СПД (суб’єкт підприємницької діяльності) – так позначають усіх фізичних осіб, що займаються підприємництвом, а також юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, що відповідно до законодавства зареєстрували та здійснюють підприємницьку діяльність.

Часом між СПД та ФОП (фізичною особою-підприємцем), діяльність котрого не передбачає створення юридичної особи, помилково ставлять знак рівності. Дане непорозуміння викликано тим, що за старим українським законодавством фізичну особу, що займалася підприємницькою діяльністю від власного імені, не створюючи при цьому юридичної особи, називали суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою (СПД-ФО). Через це значна кількість підприємців помилково вважає, що право називатися СПД мають лише фізичні особи, що здійснюють певну підприємницьку діяльність.

Насправді ж СПД  може вважатися будь-яка особа, що займається підприємницькою діяльністю, включно фізичну особу-підприємця, господарське товариство та інших.

ПП (приватне підприємство)

ПП (приватне підприємство) – так називають юридичну особу, що здійснює свою діяльність на базі приватної власності одного чи декількох українських громадян, іноземців або осіб, що не мають громадянства, та своєї (їхньої) праці чи з залученням найманої праці. До категорії приватних також належать підприємства, що функціонують на основі власності господарчого суб’єкта – юридичної особи.

За часи існування незалежної України переважна більшість приватних підприємств, що була зареєстрована в нашій країні, була створена на базі власності, що належить одній фізичній особі, інакше кажучи, засновником яких є одна фізична особа. Пояснення цьому можна знайти у старому законі, що регулював підприємницьку діяльність в Україні з 1991 до 2004 року, згідно з яким приватними називали ті підприємства, що були засновані з використанням власності фізичної особи.

На даний час визначення, яке наводить Господарський кодекс України для позначення приватного підприємства, не слід сприймати як визначення окремого типу організаційно-правової форми. На нашу думку, приватне підприємство – це родове поняття, під яким об’єднується група підприємств різноманітних організаційних форм, що були створені з використанням приватної власності, яка належить одній чи кільком фізичнім чи юридичним особам. Тим не менш, практичне реєстрування приватних підприємств і на даний час здійснюється в якості окремих організаційно-правових форм, при цьому найчастіше вони мають лише одного засновника, в якості якого виступає фізична особа. Найбільш відповідною цьому типу підприємств абревіатурою слід вважати ПП. Однак необхідно також пам’ятати, що часом це скорочення може використовуватись з метою позначення фізичних осіб-підприємців, котрих неправильно називають приватними підприємцями.

ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю)

ТОВ або ТзОВ (товариство, що має обмежену відповідальність) – різновид підприємства, що засновується однією чи декількома особами, та має розподілений на частки капітал, розмір кожної з яких визначає статут. Регулювання діяльності подібних товариств здійснює Цивільний кодекс України та спеціально прийнятий закон про господарські товариства, прийнятий ще у перший рік незалежності.

Треба зазначити, що дана форма реалізації підприємницької діяльності входить до числа найбільш поширених в нашій країні. Часом можна зустріти ще один варіант абревіатури, що використовується з метою скороченого позначення даної організаційно-правової підприємницької форми, - ЛТД. Ця абревіатура фактично є калькою з англійської LTD, тобто limited – обмежений (у правах, мається на увазі). Крім цього, досить поширеним варіантом абревіатури, що позначає підприємства даного типу, є ТзОВ.

АТ (акціонерне товариство)

АТ (акціонерне товариство) – різновид господарського товариства, характерною особливістю якого є розподіл існуючого статутного капіталу на деяку кількість акцій, котрі мають однаковий номінал.

Залежно від того, яким чином здійснено розміщення акцій, даний тип товариств може бути публічним (тоді використовується абревіатура ПАТ) чи приватним (відповідна абревіатура – ПрАТ). У минулі часи існував розподіл акціонерних товариств на відкриті та закриті (ВАТ і ЗАТ відповідно).

ПрАТ (приватне акціонерне товариство)

ПрАТ (приватне акціонерне товариство) – це різновид акціонерного товариства, яким виконується виключно приватне розміщення власних акцій серед певних осіб.

До того часу, поки не існувало закону, що регламентує діяльність різноманітних акціонерних товариств, в якості аналога сучасного ПАТ розглядали акціонерне товариство закритого типу (ЗАТ). Крім того, необхідно мати на увазі, що регулювання у правовому полі діяльності цих двох типів товариств дещо відрізняється. Так, якщо ЗАТ може мати скільки завгодно акціонерів, то у випадку з ПрАТ законодавство лімітує їх кількість на рівні 100 осіб.

ПАТ – товариство акціонерного типу

ПАТ – товариство акціонерного типу, акції якого можуть бути розміщені як приватним способом, так і публічним.

Аналогом цього різновиду АТ за минулих часів слід вважати ВАТ.

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Понеділок 05, Листопад 2018
Залишити повідомлення, заявку, питання
років на українському ринку
Більше ніж
3000
клієнтів довірилися нам
101
гарантія якості
від
3
реєстрація бізнесу
Зв'яжіться з нами Звертаючись до нас, Ви отримаєте якісне обслуговування, швидке вирішення питань і впевненість у завтрашньому дні.
м. Київ,
вул. Пимоненка, 4, оф. 48
тел.: (067) 440 1244
2022 © Еквітас Компані.
Created by GoldZen Fish Web Development
Увага!
Ваше повідомлення відправлено
Повідомлення не відправлене.
Увага!
Повідомлення не відправлене.
Заповніть обов'язкові поля.