Увага!
Thanks for the comment. Check your email and confirm your comment by clicking on a link to it was added.

Ліквідація ТОВ в Україні в 2019 році

Ліквідація ТОВ в Україні в 2019 році

Ліквідація підприємства є складним і довгим процесом для здійснення якого необхідне добре знання Законодавства України. Тому після рішення про початок ліквідації підприємства перед власником часто виникає питання: ліквідувати підприємство самостійно або ж передати ці обов'язки в руки фахівців?

Для того щоб відповісти на це питання давайте детально розглянемо, що таке ліквідація підприємства на прикладі підприємства з організаційної-правовою формою Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ).

Ліквідація підприємства - це процес припинення діяльності підприємства, при цьому його майно, права та обов'язки не переходять до правонаступників, в результаті якого вноситься запис до Єдиного Державного Реєстру про припинення цієї юридичної особи[i] [ii].

Форму-8 в PDF форматі можна скачати тут

Ліквідація може бути:

 1. добровільною- за рішенням загальних зборів учасників товариства[iii];
 2. примусовою- за рішенням суду[iv].

Детальніше з порядком ліквідації можна ознайомитись у Державної Фіскальної Служби. На підставі цієї інформації можна виділити наступні етапи ліквідації:

 1. Прийняття рішення про ліквідацію підприємства
 2. Подача рішення про ліквідацію державному реєстратору
 3. Повідомлення кредиторам про ліквідацію підприємства і стягнення дебіторської заборгованості
 4. Інвентаризація та оцінка майна, повернення ліцензій і звільнення співробітників
 5. Закриття рахунків
 6. Складання проміжного ліквідаційного балансу і розрахунок з кредиторами
 7. Перевірка у контролюючих органах
 8. Затвердження ліквідаційного балансу і розподіл майна, що залишилося
 9. Передача документів до архівної установи
 10. Подача заяви державному реєстратору

Давайте ж докладно розглянемо кожен з цих етапів.

1. Прийняття рішення про ліквідацію підприємства

Рішення про ліквідацію приймається власниками (-ом)[v] на загальних зборах учасників ТОВ[vi]. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють в сукупності більш ніж 50 відсотками голосів[vii]. На порядок денний також виносяться питання:

 • про склад ліквідаційної комісії, призначення голови комісії або ліквідатора, із зазначенням ІПН або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) членів комісії[viii]. У ролі ліквідатора може виступати орган управління підприємства[ix];
 • порядок і строк пред'явлення кредиторами своїх вимог. Строк заявлення кредиторами своїх вимог не може бути менше 2 місяців і більше 6 з моменту оприлюднення повідомлення про рішення припинення юридичної особи[x].

Рішення з питання вважається прийнятим, якщо 3/4 всіх учасників загальних зборів ТОВ проголосували за[xi]. Збори оформляються протоколом[xii].

З моменту призначення ліквідатора (комісії) до нього переходять повноваження по управлінню підприємством[xiii].

2. Подача рішення про ліквідацію державному реєстратору

Учасники ТОВ зобов'язані в письмовій формі повідомити про прийняття рішення про ліквідацію підприємства органу, який здійснює державну реєстрацію, протягом трьох днів з моменту прийняття такого рішення[xiv].

Документи подаються в паперовому вигляді, при цьому заявнику необхідно при собі мати документ, що засвідчує особу заявника та документ, що підтверджує його повноваження (нотаріальна довіреність), якщо документ подає представник[xv].

Документи приймаються під опис, в якій вказують перелік прийнятих документів, дату їх отримання та код для перевірки результату надання адміністративних послуг, один примірник опису надається заявнику[xvi].

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яке подається реєстратору повинно бути в письмовій формі, прошнуровано, пронумеровано та підписано учасниками загальних зборів, також такі підписи повинні бути нотаріально засвідчені[xvii].

Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи реєстратору подаються такі документи:

 • рішення загальних зборів учасників ТОВ про припинення юридичної особи;
 • документ, яким затверджено персональний склад комісії з припинення або ліквідатор, реєстраційні номери облікових карток платників податків членів ліквідаційної комісії, термін пред'явлення кредиторами своїх вимог, якщо перераховані відомості відсутні у поданому рішенні[xviii].

Протягом трьох днів з дня прийняття рішення про ліквідацію платник податків зобов'язаний повідомити про це в контролюючі органи за місцем обліку. Всі необхідні дані для цього контролюючі органи отримують від державних реєстраторів без участі платника податків[xix].

3. Повідомлення кредиторам про ліквідацію підприємства і стягнення дебіторської заборгованості

Протягом 30 днів з моменту прийняття рішення про припинення ТОВ ліквідаційна комісія або ліквідатор зобов'язані повідомити про це всім кредиторам. Повідомлення про припинення підприємства і термін для заявлення кредиторами своїх вимог публікуються на порталі електронних сервісів за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань[xx].

Так само ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає всіх необхідних заходів для стягнення дебіторської заборгованості підприємства та письмово повідомляє кожного з боржників про припинення юридичної особи.

У разі необхідності подаються позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи[xxi].

4. Інвентаризація та оцінка майна, повернення ліцензій і звільнення співробітників

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності ліквідаційна комісія (ліквідатор) проводить інвентаризацію майна підприємства, що ліквідується. При необхідності проводиться незалежна оцінка даного майна.

 У той же час вживаються заходи щодо закриття відокремлених підрозділів підприємства (філій, представництв) і повертаються ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи органам державної влади[xxii].

Особливу увагу варто приділити звільнення співробітників. У разі ліквідації підприємства безстрокові та строкові трудові договори можуть бути розірвані з ініціативи роботодавця[xxiii].

Для цього роботодавцю необхідно:

 • персонально попередити працівників не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення;
 • повідомити в державну службу зайнятості про заплановане звільнення працівників, якщо звільнення масове[xxiv].

5. Закриття рахунків

Наступним етапом закриваються всі рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації підприємства[xxv]. Порядок закриття рахунків, а також перелік необхідних для цього документів можливо отримати у менеджера обслуговуючого банку.

6. Складання проміжного ліквідаційного балансу і розрахунок з кредиторами

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складається проміжний ліквідаційний баланс, який затверджується загальними зборами учасників ТОВ. Він повинен включати у себе відомості:

 • про склад майна ТОВ;
 • перелік пред'явлених кредиторами вимог;
 • результат розгляду вимог кредиторів[xxvi].

На підставі цього балансу можна зробити висновок чи вистачить ТОВ активів для розрахунку з кредиторами.

Якщо активів ТОВ недостатньо, ліквідаційна комісія (ліквідатор) здійснює необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом[xxvii].

Якщо ж активів досить, проводиться виплата коштів кредиторам відповідно до черговості, встановленої ч.1 ст. 112 Цивільного кодексу України. В першу чергу задовольняються вимоги працівників і податкових органів.

У разі нестачі коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна підприємства, після чого проводиться остаточний розрахунок[xxviii].

7. Перевірка у контролюючих органах

Паралельно з інвентаризацією ліквідаційна комісія (ліквідатор), з метою перевірки правильності нарахування та сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, подає до органів Фіскальної служби, Пенсійного Фонду та Фонд соціального страхування документи необхідні для такої перевірки. Обов'язково надаються первинні документи, регістри бухгалтерського і податкового обліку[xxix].

Після отримання відомостей (рішення про припинення юридичної особи) фіскальна служба починає документальну позапланову перевірку[xxx] [xxxi]. Термін проведення перевірки не повинен перевищувати термін заяви кредиторами своїх вимог.

В результаті перевірки податкові органи передають інформацію державному реєстратору про відсутність / наявність податкового боргу у підприємства, що ліквідується [xxxii] [xxxiii].

Орган Пенсійного Фонду, також отримавши відомості від державного реєстратора, проводить в 10-денний термін документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

При наявності боргу ліквідатору направляють довідку про борг за всіма видами платежів разом з документами підтверджуючими суми недоїмки[xxxiv].

У разі відсутності недоїмки Пенсійного фонду складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску та передає її державному реєстратору[xxxv].

8. Затвердження ліквідаційного балансу і розподіл майна, що залишилося

Якщо після розрахунків з усіма кредиторами у підприємства залишилися якісь кошти або майно, то вони розподіляються між учасниками ТОВ пропорційно їх частці в статутному капіталі.

Далі ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який стверджує загальні збори учасників ТОВ.

До затвердження ліквідаційного балансу підприємству необхідно складати і подавати органам доходів і зборів, Пенсійному фонду України та фонду соціального страхування звітність за останній звітний період[xxxvi]. Найчастіше це звіт по єдиному соціальному внеску, подавати який необхідно щомісяця до 20 числа місяця наступного за звітним.

9. Передача документів до архівної установи

На передостанньому етапі ліквідації ТОВ ліквідаційна комісія закриває рахунок у банку, який використовується для розрахунків з кредиторами, знищує печатки, штампи і передає документи на зберігання до архівної установи[xxxvii].

З повним переліком документів, що підлягають зберіганню в архівних установах, можна ознайомитись в Наказі Міністерства Юстиції № 430/5 від 14.03.2013 р.

10. Подача заяви державному реєстратору

Останнім етапом ліквідації ТОВ є подача документів державному реєстратору[xxxviii]. Надаються наступні документи:

 1. заяву про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (Форма 8 в Наказі Міністерства Юстиції № 3268/5 від 18.11.2016 р);
 2. довідка архівної установи про прийняття документів, які, відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню[xxxix].

Форму 8 в PDF форматі можна завантажити тут.

Термін розгляду документів, поданих державному реєстратору для реєстрації припинення юридичної особи, становить 24 години.

Якщо після перевірки документів не було виявлено підставу для зупинки або відмови в реєстрації, державний реєстратор публікує на порталі електронних сервісів запис про припинення юридичної особи[xl]. На підставі цього запису податкові органи і Пенсійний Фонд України знімають з обліку платника податків[xli] [xlii] [xliii].

З цього моменту ваше ТОВ можна вважати ліквідованим.

 

 

[i] ч.1 і 5 ст.104 Цивільного кодексу України

[ii] ч.1 ст. 48 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

[iii] ч.2 ст.48 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

[iv] ч.1 ст. 110 Цивільного кодексу України

[v] ч.1 ст.135 Господарського кодексу України

[vi] п. 13 ч.1 ст. 30 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

[vii] ст. 60 Закону України "Про господарські товариства"

[viii] п.7 ч.1. ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

[ix] ч.3 ст. 105 Цивільного кодексу України

[x] 5 ст. 105 Цивільного кодексу України

[xi] ч.2 ст. 34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

[xii] ст. 60 Закону України "Про господарські товариства"

[xiii] ч.4 ст. 105 Цивільного кодексу України

[xiv] ч. 1 ст. 105 Цивільного кодексу України

[xv] ч.2 ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

[xvi] ч.4 ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

[xvii] абзац 1 п. 9 ч.1 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

[xviii] ч.10 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

[xix] п. 11.1. розділу XI Наказу Міністерства Фінансів України № 1588 від 09.12.2011 р.

[xx] ч. 1 ст. 55 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

[xxi] ч.1 ст.111 Цивільного кодексу України

[xxii] ч.4,5,6 ст.111 Цивільного кодексу України

[xxiii] п.1 ст. 40 Кодексу Законів про Працю України

[xxiv] ст. 49-2 Кодексу Законів про Працю України

[xxv] ч.3 ст.111 Цивільного кодексу України

[xxvi] ч.8 ст.111 Цивільного кодексу України

[xxvii] ч.3 ст.110 Цивільного кодексу України

[xxviii] ч.9 ст.111 Цивільного кодексу України

[xxix] ч.7 ст.111 Цивільного кодексу України

[xxx] п. 11.5 розділу XI Наказу Міністерства Фінансів України № 1588 від 09.12.2011 р

[xxxi] пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України

[xxxii] п. 11.6, 11.8 розділу XI Наказу Міністерства Фінансів України № 1588 від 09.12.2011 р

[xxxiii] ч.6 ст. 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

[xxxiv] п.5.1 розділу 5 Постанови Пенсійного Фонду України № 21-6 від 27.09.2010 р

[xxxv] ч.7 ст. 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

[xxxvi] ч.10,11,12 ст.111 Цивільного кодексу України

[xxxvii] ч.13 ст.111 Цивільного кодексу України

[xxxviii] ч.14 ст.111 Цивільного кодексу України

[xxxix] ч.13 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

[xl] ст. 25,26 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

[xli] пп. 1 п. 11.17 розділу XI Наказу Міністерства Фінансів України № 1588 від 09.12.2011 р

[xlii] пп. 67.1.1 п. 67.1 ст. 67 Податкового кодексу України

[xliii] п.5.3 розділу 5 Постанови Пенсійного Фонду України № 21-6 від 27.09.2010 р

Понеділок 16, Грудень 2019
Залишити повідомлення, заявку, питання
років на українському ринку
Більше ніж
3000
клієнтів довірилися нам
101
гарантія якості
від
3
реєстрація бізнесу
Зв'яжіться з нами Звертаючись до нас, Ви отримаєте якісне обслуговування, швидке вирішення питань і впевненість у завтрашньому дні.
м. Київ,
вул. Пимоненка, 4, оф. 48
тел.: (067) 440 1244
2021 © Еквітас Компані.
Created by GoldZen Fish Web Development
Увага!
Ваше повідомлення відправлено
Повідомлення не відправлене.
Увага!
Повідомлення не відправлене.
Заповніть обов'язкові поля.